Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
Eycofcu
Xuất hiện:
30 Tháng mười 2017
Châm ngôn
The best answer to Tower rush is Tower rush.
Giới thiệu về
Eycofcu Turkish Cup 2018 Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=iFstk3yVvNgTurkish Cup 2018 Kural Listesi: [You must login to view link]
Trang web
Xếp hạng của Team
Eycofcu Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[Eycofcu]eysov Người lập Team 30 Tháng mười 2017 Hôm nay, 3:40 pm
[Eycofcu]GoldJazz Team Founder 31 Tháng mười 2017 Hôm nay, 1:18 am
[Eycofcu]Qayralp Team Player 24 Tháng một 2018 19 Tháng ba 2018 - 4:40 pm
[Eycofcu]HoshikagiShonen Team Player 8 Tháng tư 2018 22 Tháng tư 2018 - 6:34 pm
[Eycofcu]socrates19 Team Player 12 Tháng một 2018 12 Tháng tư 2018 - 3:27 pm
[Eycofcu]lazfurki Team Player 13 Tháng một 2018 21 Tháng ba 2018 - 9:31 pm
[Eycofcu]Vublici Team Player 10 Tháng một 2018 26 Tháng một 2018 - 10:29 pm
[Eycofcu]Xvu__ Team Player 11 Tháng hai 2018 4 Tháng tư 2018 - 3:11 pm
[Eycofcu]Eagle_C Team Player 6 Tháng một 2018 9 Tháng một 2018 - 1:10 pm
[Eycofcu]Hedef90 Team Player 6 Tháng ba 2018 1 Tháng tư 2018 - 3:07 pm
[Eycofcu]Nympheler Team Player 4 Tháng một 2018 2 Tháng một 2018 - 2:33 am
[Eycofcu]lovebuddy Team Player 10 Tháng hai 2018 21 Tháng hai 2018 - 1:38 am
[Eycofcu]ElSabr Team Player 14 Tháng một 2018 16 Tháng một 2018 - 3:26 pm
[Eycofcu]Tunahan_KilinC Team Player 30 Tháng một 2018 23 Tháng tư 2018 - 7:48 pm
[Eycofcu]ayzr Team Player 3 Tháng ba 2018 Hôm qua, 9:02 pm
[Eycofcu]umcoder Team Player 24 Tháng một 2018 6 Tháng ba 2018 - 8:22 pm
[Eycofcu]ahmet03 Team Player 25 Tháng một 2018 21 Tháng tư 2018 - 12:53 am
[Eycofcu]Archidraw Team Player 22 Tháng một 2018 10 Tháng ba 2018 - 1:19 pm
[Eycofcu]MPled Team Player 20 Tháng một 2018 24 Tháng hai 2018 - 3:34 pm
[Eycofcu]yunusbond Team Player 18 Tháng một 2018 19 Tháng hai 2018 - 5:45 pm
[Eycofcu]meka Team Player 10 Tháng ba 2018 Online ngay!
[Eycofcu]nescaffe Team Player 18 Tháng một 2018 11 Tháng hai 2018 - 7:22 am
[Eycofcu]ALaTa Team Player 16 Tháng một 2018 31 Tháng ba 2018 - 11:41 am
[Eycofcu]junqfeast Team Player 12 Tháng một 2018 18 Tháng tư 2018 - 10:18 am
[Eycofcu]bikauz Team Player 14 Tháng một 2018 24 Tháng hai 2018 - 5:23 pm
[Eycofcu]saiduzun Team Player 14 Tháng mười hai 2017 5 Tháng hai 2018 - 9:57 pm
[Eycofcu]oynama16 Team Player 20 Tháng một 2018 25 Tháng hai 2018 - 9:56 am
[Eycofcu]AcemiE Team Player 10 Tháng mười hai 2017 25 Tháng một 2018 - 1:40 pm
[Eycofcu]Sky_King Team Player 10 Tháng mười hai 2017 24 Tháng hai 2018 - 8:37 pm
[Eycofcu]Muptelaa Team Player 10 Tháng mười hai 2017 15 Tháng ba 2018 - 7:11 pm
[Eycofcu]Ausschwitz Team Player 24 Tháng mười hai 2017 7 Tháng tư 2018 - 8:05 pm
[Eycofcu]Akifzsche Team Player 9 Tháng mười hai 2017 15 Tháng mười hai 2017 - 10:04 pm
[Eycofcu]memreerturk29 Team Player 4 Tháng mười hai 2017 4 Tháng mười hai 2017 - 3:41 pm
[Eycofcu]PufTRack Team Player 16 Tháng hai 2018 20 Tháng tư 2018 - 9:53 pm
[Eycofcu]Psychable Team Player 15 Tháng mười hai 2017 14 Tháng mười hai 2017 - 3:42 pm
[Eycofcu]_MYsF_ Team Player 17 Tháng mười hai 2017 22 Tháng mười hai 2017 - 6:47 pm
[Eycofcu]StreamReporter Team Player 19 Tháng mười hai 2017 14 Tháng một 2018 - 6:47 pm
[Eycofcu]platif Team Player 21 Tháng hai 2018 24 Tháng hai 2018 - 9:11 pm
[Eycofcu]Armany1 Team Player 14 Tháng một 2018 23 Tháng ba 2018 - 10:03 am
[Eycofcu]OksLite Team Player 26 Tháng mười hai 2017 10 Tháng hai 2018 - 7:32 am
[Eycofcu]serkanuze Team Player 26 Tháng mười hai 2017 25 Tháng mười hai 2017 - 1:38 pm
[Eycofcu]Psyblue Team Player 6 Tháng một 2018 15 Tháng hai 2018 - 1:21 pm
[Eycofcu]40Sucukcu Team Player 21 Tháng hai 2018 21 Tháng tư 2018 - 3:54 pm
[Eycofcu]WaRren35_5 Team Player 23 Tháng mười hai 2017 22 Tháng tư 2018 - 10:09 pm
[Eycofcu]AlLenIverson3 Team Player 23 Tháng mười hai 2017 18 Tháng tư 2018 - 3:23 pm
[Eycofcu]Lesstr Team Player 20 Tháng mười hai 2017 22 Tháng tư 2018 - 9:56 am
[Eycofcu]Kabak Team Player 28 Tháng mười hai 2017 16 Tháng một 2018 - 2:50 pm
[Eycofcu]DozmeN Team Player 13 Tháng tư 2018 13 Tháng tư 2018 - 9:41 pm
[Eycofcu]SecullahX Team Player 10 Tháng ba 2018 18 Tháng tư 2018 - 8:55 am
[Eycofcu]lordgold Team Player 21 Tháng ba 2018 2 Tháng tư 2018 - 8:45 pm
[Eycofcu]proleter Team Player 10 Tháng ba 2018 14 Tháng ba 2018 - 10:35 pm
[Eycofcu]rbltcglu Team Player 10 Tháng ba 2018 30 Tháng ba 2018 - 3:54 pm
[Eycofcu]IamthekinGz Team Player 6 Tháng ba 2018 5 Tháng ba 2018 - 3:27 pm
[Eycofcu]Arbalest61 Team Player 3 Tháng ba 2018 Đã online đượcNew Player Lobby
[Eycofcu]swaggybark Team Player 3 Tháng ba 2018 Online ngay!
[Eycofcu]YUVABOZAN Team Player 23 Tháng hai 2018 28 Tháng hai 2018 - 8:42 pm
[Eycofcu]VGOD Team Player 23 Tháng hai 2018 23 Tháng tư 2018 - 7:39 am
[Eycofcu]BurakYYY Team Player 10 Tháng ba 2018 Hôm qua, 7:09 pm
[Eycofcu]himest Team Player 10 Tháng ba 2018 1 Tháng tư 2018 - 12:45 am
[Eycofcu]HurKus Team Player 9 Tháng tư 2018 8 Tháng tư 2018 - 11:16 am
[Eycofcu]Tefo41 Team Player Hôm qua, 9:29 pm Đã online đượcNew Player Lobby
[Eycofcu]CEZALANDIRICI35 Team Player 5 Tháng tư 2018 22 Tháng tư 2018 - 2:12 am
[Eycofcu]Xec Team Player 2 Tháng tư 2018 1 Tháng tư 2018 - 2:56 pm
[Eycofcu]chatin26 Team Player 8 Tháng tư 2018 8 Tháng tư 2018 - 11:24 am
[Eycofcu]bigalexander Team Player 13 Tháng tư 2018 19 Tháng tư 2018 - 12:30 pm
[Eycofcu]sehzade_06 Team Player 14 Tháng ba 2018 14 Tháng ba 2018 - 6:10 am
[Eycofcu]Last_Breath Team Player 13 Tháng ba 2018 6 Tháng tư 2018 - 1:19 am
[Eycofcu]BarisCeylan Team Player 10 Tháng ba 2018 15 Tháng tư 2018 - 6:40 pm
[Eycofcu]calypsosmyrna Team Player 19 Tháng hai 2018 4 Tháng ba 2018 - 9:14 am
[Eycofcu]KadereKrkbes Team Player 18 Tháng hai 2018 23 Tháng ba 2018 - 9:34 pm
[Eycofcu]caglayann Team Player 17 Tháng hai 2018 17 Tháng hai 2018 - 3:05 pm
[Eycofcu]Jbern Team Player 30 Tháng một 2018 29 Tháng một 2018 - 11:46 pm
[Eycofcu]abidik_gubidik Team Player 30 Tháng một 2018 2 Tháng hai 2018 - 2:00 pm
[Eycofcu]PisikoPatiks Team Player 28 Tháng một 2018 27 Tháng một 2018 - 2:09 pm
[Eycofcu]TurkogLu1453 Team Player 28 Tháng một 2018 26 Tháng một 2018 - 6:19 pm
[Eycofcu]FunkyZebra Team Player 28 Tháng một 2018 Hôm nay, 2:11 am
[Eycofcu]stratejikadam Team Player 28 Tháng một 2018 23 Tháng tư 2018 - 6:35 pm
[Eycofcu]exetr Team Player 5 Tháng hai 2018 20 Tháng tư 2018 - 6:49 pm
[Eycofcu]BARBOROSSA Team Player 24 Tháng một 2018 27 Tháng một 2018 - 1:17 pm
[Eycofcu]mkartkaya Team Player 25 Tháng một 2018 25 Tháng một 2018 - 11:44 am
[Eycofcu]ib0cum Team Player 8 Tháng hai 2018 12 Tháng hai 2018 - 11:01 pm
[Eycofcu]345melih345 Team Player 1 Tháng hai 2018 11 Tháng hai 2018 - 8:33 am
[Eycofcu]WilsonWilson Team Player 17 Tháng hai 2018 16 Tháng ba 2018 - 10:05 pm
[Eycofcu]HarangYoosin Team Player 23 Tháng hai 2018 Hôm nay, 4:36 pm
[Eycofcu]oozkan23 Team Player 12 Tháng hai 2018 Hôm nay, 4:56 pm
[Eycofcu]hoca_ Team Player 10 Tháng hai 2018 23 Tháng tư 2018 - 12:39 am
[Eycofcu]vollkrassher Team Player 3 Tháng ba 2018 Hôm qua, 1:20 am
[Eycofcu]kakam_gelebilir Team Player 8 Tháng hai 2018 27 Tháng hai 2018 - 9:58 pm
[Eycofcu]TURKERHOCA Team Player 5 Tháng hai 2018 11 Tháng ba 2018 - 9:55 am
[Eycofcu]Woopsx Team Player 10 Tháng hai 2018 18 Tháng hai 2018 - 8:07 pm
[Eycofcu]Chulfie Team Player 11 Tháng hai 2018 28 Tháng hai 2018 - 1:26 am
[Eycofcu]ReconBurak Team Player 24 Tháng một 2018 1 Tháng tư 2018 - 4:38 pm
[Eycofcu]cmXray Team Player 12 Tháng hai 2018 11 Tháng hai 2018 - 11:57 am
[Eycofcu]_RZ_ Team Player 27 Tháng hai 2018 22 Tháng tư 2018 - 3:38 pm
[Eycofcu]Pitho Team Player 8 Tháng hai 2018 8 Tháng hai 2018 - 8:55 pm
[Eycofcu]WoNeR Team Player 12 Tháng hai 2018 26 Tháng hai 2018 - 11:23 pm
[Eycofcu]Coyete Team Player 18 Tháng một 2018 15 Tháng tư 2018 - 10:03 am
[Eycofcu]_CengaveR_ Team Player 10 Tháng mười hai 2017 Hôm nay, 11:49 am
[Eycofcu]Bahadirrr Team Player 29 Tháng mười hai 2017 20 Tháng tư 2018 - 3:24 pm
[Eycofcu]seckinizm Team Player 13 Tháng tư 2018 22 Tháng tư 2018 - 9:30 pm
[Eycofcu]Slazenger Team Player 5 Tháng hai 2018 15 Tháng tư 2018 - 6:53 pm
[Eycofcu]loiveyoaeu_ Team Player 25 Tháng một 2018 22 Tháng tư 2018 - 1:50 am
[Eycofcu]Rancer Team Player 9 Tháng mười hai 2017 21 Tháng tư 2018 - 8:21 pm
[Eycofcu]kirkiki Team Player 11 Tháng ba 2018 30 Tháng ba 2018 - 10:13 pm
[Eycofcu]NOageMAN Team Player 17 Tháng tư 2018 Hôm nay, 4:12 pm
[Eycofcu]ekimku_ Team Player 5 Tháng mười hai 2017 Hôm nay, 4:21 pm
[Eycofcu]kemalyuk Team Player 12 Tháng hai 2018 19 Tháng hai 2018 - 9:24 am
[Eycofcu]LaxityBaize Team Player 10 Tháng mười hai 2017 4 Tháng hai 2018 - 2:42 pm
[Eycofcu]selhan Team Player 10 Tháng mười hai 2017 15 Tháng tư 2018 - 12:53 pm
[Eycofcu]imRandB Team Player 13 Tháng một 2018 1 Tháng ba 2018 - 7:59 pm
[Eycofcu]Sherlock_Berk Team Player 19 Tháng mười hai 2017 Hôm qua, 4:41 am
[Eycofcu]Wogen Team Player 12 Tháng ba 2018 23 Tháng tư 2018 - 5:18 pm
[Eycofcu]Mer7ovski Team Player 22 Tháng hai 2018 2 Tháng ba 2018 - 8:49 am
[Eycofcu]etkin Team Player 9 Tháng tư 2018 Hôm nay, 3:13 pm
[Eycofcu]BeQ Team Player 11 Tháng hai 2018 10 Tháng hai 2018 - 10:34 pm
[Eycofcu]Aoc_qluB Team Player 4 Tháng ba 2018 Hôm qua, 9:40 pm
[Eycofcu]drolma Team Player 1 Tháng một 2018 25 Tháng hai 2018 - 5:11 pm
[Eycofcu]tpflippy Team Player 10 Tháng mười hai 2017 10 Tháng mười hai 2017 - 12:47 am
[Eycofcu]Ottoman_Kadir Team Player 5 Tháng tư 2018 18 Tháng tư 2018 - 11:21 am
[Eycofcu]Eray_ Team Player 19 Tháng hai 2018 Hôm nay, 11:35 am
[Eycofcu]Zeytinburnu34 Team Player 23 Tháng hai 2018 20 Tháng tư 2018 - 4:51 pm
[Eycofcu]selimo_ Team Player 10 Tháng mười hai 2017 19 Tháng tư 2018 - 11:41 am
[Eycofcu]_Marvelous Team Player 20 Tháng mười hai 2017 30 Tháng mười hai 2017 - 11:45 pm
[Eycofcu]etvartavukvar Team Player 31 Tháng ba 2018 5 Tháng tư 2018 - 12:01 pm
[Eycofcu]Terleten_Reyiz Team Player 10 Tháng ba 2018 24 Tháng ba 2018 - 11:21 am
[Eycofcu]fatihalp Team Player 31 Tháng mười hai 2017 30 Tháng mười hai 2017 - 9:33 pm
[Eycofcu]HaydarOzdemir Team Player 1 Tháng một 2018 12 Tháng ba 2018 - 10:46 pm
[Eycofcu]BlindBandit Team Player 15 Tháng hai 2018 23 Tháng tư 2018 - 7:51 am
[Eycofcu]_Fantom_ Team Player 6 Tháng một 2018 8 Tháng hai 2018 - 12:44 pm
[Eycofcu]WarriorBurak Team Player 22 Tháng một 2018 Hôm qua, 6:12 pm
[Eycofcu]TheViper3131 Team Player 6 Tháng một 2018 3 Tháng ba 2018 - 11:19 am
[Eycofcu]yandik Team Player 14 Tháng mười hai 2017 13 Tháng ba 2018 - 9:39 pm
[Eycofcu]raylephosor Team Player 12 Tháng mười hai 2017 21 Tháng hai 2018 - 6:03 pm
[Eycofcu]akosar Team Player 17 Tháng mười hai 2017 15 Tháng mười hai 2017 - 8:51 pm
[Eycofcu]Kim_jong Team Player 1 Tháng một 2018 Hôm nay, 11:48 am
[Eycofcu]Fenrirr_ Team Captain 30 Tháng mười 2017 Hôm nay, 4:47 am
[Eycofcu]Satrancci Team Captain 30 Tháng mười 2017 Hôm nay, 3:09 am
[Eycofcu]JacK___SpaRRoW Team Captain 30 Tháng mười 2017 Hôm qua, 8:22 pm
[Eycofcu]breaslan Team Captain 30 Tháng mười 2017 Đã online đượcEycofcu Community
[Eycofcu]Einherjar_ Team Captain 30 Tháng mười 2017 Hôm qua, 9:19 pm
[Eycofcu]SheeXhi Team Player 1 Tháng mười một 2017 5 Tháng mười một 2017 - 6:38 pm
[Eycofcu]celer0s Team Player 31 Tháng mười 2017 21 Tháng mười một 2017 - 4:32 pm
[Eycofcu]Cashua34 Team Player 31 Tháng mười 2017 Hôm qua, 6:52 pm
[Eycofcu]BoomcuMulayim Team Player 1 Tháng mười một 2017 Hôm qua, 1:22 am
[Eycofcu]osmanyazgan Team Player 30 Tháng mười 2017 30 Tháng mười 2017 - 8:58 pm
[Eycofcu]lordabay Team Player 31 Tháng mười 2017 26 Tháng mười hai 2017 - 7:03 pm
[Eycofcu]CayLavYu Team Player 30 Tháng mười 2017 1 Tháng mười một 2017 - 7:41 pm
[Eycofcu]TheSkeel Team Player 31 Tháng mười 2017 3 Tháng ba 2018 - 9:59 am
[Eycofcu]CC1245 Team Player 30 Tháng mười 2017 2 Tháng tư 2018 - 8:45 pm
[Eycofcu]ferhatde54 Team Player 30 Tháng mười 2017 Hôm nay, 12:02 am
[Eycofcu]_Marvelous_ Team Player 26 Tháng mười một 2017 2 Tháng ba 2018 - 12:17 pm
[Eycofcu]LeVolka Team Player 30 Tháng mười 2017 Hôm qua, 12:35 am
[Eycofcu]3ordo3ereli Team Player 4 Tháng mười một 2017 22 Tháng tư 2018 - 4:34 pm
[Eycofcu]asimetrik Team Player 30 Tháng mười 2017 29 Tháng một 2018 - 11:04 pm
[Eycofcu]WAnellyn Team Player 25 Tháng mười một 2017 17 Tháng hai 2018 - 5:06 pm
[Eycofcu]Scorpion38 Team Player 1 Tháng mười hai 2017 10 Tháng mười hai 2017 - 1:46 pm
[Eycofcu]Kebab_Prime Team Player 1 Tháng mười một 2017 20 Tháng tư 2018 - 10:21 pm
[Eycofcu]IshalKoala Team Player 13 Tháng mười một 2017 23 Tháng mười một 2017 - 7:22 pm
[Eycofcu]memo_1453 Team Player 26 Tháng mười một 2017 Hôm qua, 5:12 pm
[Eycofcu]Dedelim Team Player 31 Tháng mười 2017 9 Tháng mười một 2017 - 7:50 pm
[Eycofcu]arslanbenzer Team Player 10 Tháng mười một 2017 8 Tháng tư 2018 - 10:46 pm
[Eycofcu]Egemenltnlmz Team Player 5 Tháng mười một 2017 5 Tháng mười một 2017 - 12:14 pm
[Eycofcu]HasanCan29 Team Player 30 Tháng mười 2017 11 Tháng mười một 2017 - 3:52 pm
[Eycofcu]mezmay2207 Team Player 10 Tháng mười một 2017 9 Tháng mười một 2017 - 10:02 pm
[Eycofcu]Geris68 Team Player 30 Tháng mười 2017 3 Tháng mười hai 2017 - 5:42 pm
[Eycofcu]sultanomar Team Player 4 Tháng mười một 2017 22 Tháng tư 2018 - 7:51 pm
[Eycofcu]hdmaestro Team Player 30 Tháng mười 2017 22 Tháng tư 2018 - 7:26 pm
[Eycofcu]saracens1903 Team Player 30 Tháng mười 2017 30 Tháng mười 2017 - 5:07 pm
[Eycofcu]rasih77 Team Player 30 Tháng mười 2017 11 Tháng hai 2018 - 10:27 am
[Eycofcu]oguz01adn Team Player 19 Tháng mười một 2017 13 Tháng ba 2018 - 1:14 am
[Eycofcu]estalinista Team Player 30 Tháng mười 2017 15 Tháng mười hai 2017 - 6:31 pm
[Eycofcu]drunknownuser Team Player 2 Tháng mười một 2017 Đã online đượcNew Player Lobby
[Eycofcu]regardless99 Team Player 31 Tháng mười 2017 15 Tháng tư 2018 - 5:56 pm
[Eycofcu]Elmander_9 Team Player 27 Tháng mười một 2017 31 Tháng ba 2018 - 3:01 am
[Eycofcu]HolyRomanKhan Team Player 15 Tháng mười một 2017 29 Tháng mười hai 2017 - 6:15 pm
[Eycofcu]Ottoman60 Team Player 8 Tháng mười một 2017 19 Tháng một 2018 - 5:46 pm
[Eycofcu]ferhatde Team Player 30 Tháng mười 2017 14 Tháng mười một 2017 - 9:42 pm
[Eycofcu]sacak32 Team Player 1 Tháng mười một 2017 16 Tháng một 2018 - 9:55 am
[Eycofcu]Lokumku Team Player 30 Tháng mười 2017 18 Tháng ba 2018 - 8:40 am
[Eycofcu]3r4y Team Player 1 Tháng mười một 2017 28 Tháng ba 2018 - 2:13 pm
[Eycofcu]eyupfc Team Player 13 Tháng mười một 2017 21 Tháng tư 2018 - 6:57 pm
[Eycofcu]Sekov Team Player 15 Tháng mười một 2017 Hôm nay, 3:09 pm
[Eycofcu]onepiece29 Team Player 3 Tháng mười một 2017 12 Tháng một 2018 - 9:58 am
[Eycofcu]HelloBenjamin Team Admin 30 Tháng mười 2017 Hôm qua, 8:45 pm
[Eycofcu]BattalgaziX Team Admin 30 Tháng mười 2017 Hôm qua, 8:09 pm